top of page

Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Satıcı: Volkan ULUÇ adına, Basmafistan.com
Adres: Yıldıztepe Mh. Çakıcı Sk. No 63 Nazilli AYDIN
Vergi Numarası: 8880271787
Vergi Dairesi: Nazilli
Telefon: 0 (551) 0 565 242
Web Adresi: https://www.basmafistan.com/
E-Posta: basmafistan.com@gmail.com

 1. ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU ÜRÜN

İşbu ön bilgilendirme formunun (’Form’) konusu, basmafistan.com sitesi üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan kumaş ve benzeri materyallerin ALICI’ya sağlanmasıdır.

ALICI basmafistan.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve gönderim dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME

Sipariş İçeriği ve Toplamı :


Ara Toplam : 0 Adet/₺ 0,00
Kargo Ücretleri : Desiye göre artan tarife hesaplanarak belirlenmektedir.
----------------------------------
Genel Toplam : ₺ 0,00

 

 1. TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

4.1 Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Siparişlerin teslimatı Sürat Kargo ile yapılır.

4.2 Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

 

Teslimat Bilgileri

Teslimat Adresi:

TR

Teslim Edilecek Kişilerin Adları:

Fatura Adresi:

TR

 

4.3 Ürün teslimatı, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç otuz (10) gün içinde yapılır.

 1. CAYMA HAKKI

5.1 ALICI Ürün’ün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına kullanabilir. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15(ç) uyarınca, Ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden sonra ürün ambalajının, paketinin, bandının ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, gönderilen ürünün yıkanması, kullanılması, zarar görmesi gibi durumlarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

5.2 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir.

 1. İADE BİLGİLERİ

6.1 Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

6.2 İade halinde, ALICI ürünü Sürat Kargo aracılığıyla, (daha önceden cayma hakkını kullandığını belirtmemişse) cayma hakkı bildirim formu ile “Sürat kargo şubelerinden herhangi birisine giderek, 1266461294 cari koduyla Aydın Nazilli Sanayii Şubesi teslim olarak iade kargosu gönderimini bildirerek’ adresine iletecektir.

 1. ŞİKÂYET ve İTİRAZ

ALICI’nın SATICI tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili bir şikayeti veya talebi bulunması halinde, ALICI, söz konusu talep ve şikayetlerini basmafistan.com@gmail.com veya 0553 987 32 87  telefon numarası aracılığıyla SATICI’ya iletebilir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

8.1 Tüketici sıfatını haiz ALICI’nın şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir.

8.2 Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde Aydın Nazilli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI, basmafistan.com internet sitesindeki işbu Form’u okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 2. Satıcı Bilgileri (Sözleşme’de ’SATICI’ olarak anılacaktır.)

 

 1. Satıcı: Volkan ULUÇ adına, Basmafistan.com
  Adres: Yıldıztepe Mh. Çakıcı Sk. No 63 Nazilli AYDIN
  Vergi Numarası: 8880271787
  Vergi Dairesi: Nazilli
  Telefon: 0 (551) 0 565 242
  Web Adresi: https://www.basmafistan.com/
  E-Posta: basmafistan.com@gmail.com

 1. Alıcı Bilgileri (Sözleşme’de ’ALICI’ olarak anılacaktır.)

Alıcı:
Adresi: TR
Telefon:
Eposta:

 1. KONU

2.1 İşbu sözleşmenin (’Sözleşme’) konusu, ALICI’nın basmafistan.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve SATICI’dan satın aldığı, Sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz, satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen ürünün (’Ürün’) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber ’Mevzuat’ olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler ve gönderim dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve ’cayma’ hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT

3.1 Sözleşme konusu Ürünün türü, miktarı ve vergiler ve gönderim ücreti dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır. (KDV Dahil Toplam Tutarlardır)

 

Sipariş İçeriği ve Toplamı :


Ara Toplam : 0 Adet/₺ 0,00
Kargo Ücretleri : Desiye göre artan tarife hesaplanarak belirlenmektedir.
----------------------------------
Genel Toplam : ₺ 0,00

 

Malın teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Kargo bedeli, ürün fiyatına yansıtılmıştır. Ürün teslimatı Sürat Kargo ile yapılır.

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Teslimat Adresi:

TR

Teslim Edilecek Kişilerin Adları:

Fatura Adresi:

TR

Ürün teslimi, ALICI’ya veya işbu Sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 1. ÖDEME YÖNTEMLERİ

ALICI’nın SATICI’dan yapacağı alışverişlerde satış bedelleri Sanal POS üzerinden tahsil edilmektedir. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler ALICI’nın kredi kartı ekstresinde IYZICO ISTANBUL TR adıyla gözükecektir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ALICI basmafistan.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdedilmesinden önce, SATICI tarafından ALICIYA verilmesi gereken adres, telefon numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, Ürünün vergiler ve gönderim dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI’nın hasarlı ve ayıplı ürünü teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan basmafistan.com@gmail.com e-posta adresi üzerinden derhal haberdar edecektir.

5.4 ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 ALICI, basmafistan.com internet sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm hizmet ve ürünlerin genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de SATICI tarafından bu ürün ve hizmetlerine dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, hatalı olabilecek ürün ve hizmetlerin telafisi SATICI sorumludur.

5.6 ALICI, basmafistan.com internet sitesi üzerinden Sanal POS ödeme yöntemi ile kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKI

6.1 ALICI Ürün’ün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15(ç) uyarınca, Ürünün ALICI’ya teslim edilmesinden sonra Ürün ambalajının, paketinin, bandının ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

6.2 ALICI iade edeceği Ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi (Sürat Kargo) ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

6.3 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

6.4 ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünü SATICI’ya geri gönderir.

6.5 Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.

6.6 Ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

 • MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, Ürün’ün toplatılması veya yayınına son verilmesi, el koyma veya grev, lokavt, salgın, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.), olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Mücbir sebep dolayısıyla, Ürün satışının yapılamaması halinde, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere, bildirim yapıldıktan sonra en geç on dört (14) gün içinde tüm ödemeleri ALICI’ya iade eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1 Tüketici sıfatını haiz ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

8.2 Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde Aydın Nazilli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşmesi sipariş tarihinde akdedilmiştir.

Güvenlik Beyanı

Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece basmafistan.com'dan azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir, BasmaFistan.com tarafından kullanılmaz.

Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır. Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Sözkonusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır. Site-Banka Haberleşme Güvenliği Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır. Site içi Veri Güvenliği Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi , kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

bottom of page